Ergenlik dönemi kişinin hayatındaki en fırtınalı ve en çalkantılı dönemlerden biri olmanın yanı sıra çocukluktan sonra kişilik gelişimi açısından en önemli evredir. Psikiyatr, Psikanalist Talat Parman ergenliği yeniden doğuş olarak adlandırır.

Bu dönem genellikle 11-12 yaşlarında başlayıp 20’li yaşlara kadar sürer. En önemli krizi kimlik edinme krizidir. Ergen, çocuk değildir, yetişkin de değildir. Çocuklukla yetişkinlik arasındadır ve kendine bir yer edinmeye çalışıyordur, yani tam anlamıyla bir boşluktadır. En önemli hedefi bu boşluk içerisinde kendini bir yere koymaktır. Bundan dolayı kendi bireyselliğini engellendiğini düşündüğü her şeye savaş açar. İlk olarak ailelere. Çoğu kişinin ergenlik döneminde ailesi ile çatışmalar olur, bu çok normaldir. Aile tutumunu doğru belirlerse ergen bu dönemi rahat atlatabilir. Ailenin kural koyan, otorite, sınır koyan bir durumdan çok, ergeni sahiplenen ve kapsayan bir yerde olması gerekir. Ailelerin verdiği nasihatleri çoğu zaman ergen hiç dinlemez. Bundan dolayı ebeveynlerin arkadaş gibi iletişim kurması gerekir, tabi sınırları bilerek.

Ergenlik döneminde aile ile çatışmalar yaşayan birey genellikle dışarıda kendini sahiplenecek başka bir gruba dahil olur. Bunlar bazen ergene çok zarar verecek kişiler ya da gruplar olabilir. Madde bağımlılığı, suç davranışı gibi alışkanlıklara itebilir. Bundan dolayı ailelerin dikkatli olması önemlidir.

Eğer aile ergen ile iletişim kurmakta sorun yaşıyor, çok fazla çatışmalar oluyor ise psikolog desteği şarttır. Bazı durumlarda ailenin de ergenle beraber danışmanlık programına katılması faydalı olmaktadır.

Ergen terapisi hizmet verdiğim konular

  • Aile ergen çatışmaları
  • Ergenlerde madde bağımlılığı
  • Ergenlerde okul başarısızlığı
  • Ergenlerde suç davranışı
  • Ergenlerde yeme bozukluğu
  • Ergenlerde özgüven problemi
  • Ergenlerde arkadaş problemleri
  • Ergenlerde takıntılar
  • Depresyon,panik atak
  • Kişilik bozuklukları